Tekući račun:
325-9500900024392-59;
160-8405-81
170-301059562-65;
155-11864-17
M.BR: 07641176
PDV: 131396863
PIB: 100076784
e-mail:
tik@ptt.rs
tikrg@open.telekom.rs
office@tikdoo.com


Preduzeće "TIK" Valjevo je osnovano 1991 godine. Osnovna delatnost je proizvodnja i usluge u oblasti prerade metala.


Asortiman proizvoda:


Proizvodnja

U proizvodnji koristimo sve vrste čelika, prohrom, mesing...
Izrada se vrši u kvalitetima: 5.6; 8.8; 10.9; 12.9 i svim vrstama hemijske zaštite.


SRB ENG GER